EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Eğitim ve Öğretim


İlkokullarımızda amacımız; Çok değerli öğrencilerimizi doğru ve tarafsız düşünebilen, çağın gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilen, ahlaki değerlere bağlı, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmektir. 1.Sınıflarımızda 60 – 72 aylık öğrenciler için özel donatılmış sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrencilerin kişiliklerini örselemeden, her çocuğun bir yıldız olduğunu düşünerek onlara eğlenerek öğretmeyi, öğretirken eğlendirmeyi ilke edinmekteyiz.

Bütün bir yıl boyu öğrencilerimizi sıkmadan, bol etkinliklerle besleyerek, onlara rahatça okuma ve yazmaya geçecekleri bir ortam sunuyoruz. Minik yavrularımıza, her sabah isteyerek geldikleri ve mutlu oldukları, düzenli beslendikleri, sağlam bir kişilik geliştirdikleri, kendilerini rahatça ifade edebildikleri bir eğitim-öğretim ortamı sunuyoruz.

2. Sınıflarımızda öğrencilerimizin; okumayı bir tutku haline getirmiş, proje ve performans çalışmalarını isteyerek yapan, öğrenmeye gönüllü bireyler olmasını sağlıyoruz. Türkçede kendini ifade eden, Hayat Bilgisi dersinde hayatı yaparak ve yaşayarak öğrenen, Matematik dersinde karşılaştığı problemleri çözebilen, öğrenmeye istekli bireyler olmasını sağlıyoruz. Sorumluluk almayı öğrenmiş, kendi yaşının sorumluluğunu taşıyan öz güveni yüksek, edepli öğrenciler olarak yetiştiriyoruz. 3. Sınıflarımızda; okuduğunu anlayan-yorumlayan, karşılaştırmalar yapan, daha kapsamlı proje çalışmaları yaparak arkadaşlarına ve farklı kişilere sunabilen öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Çoğu zaman hazır projeleri gerçekleştirmek yerine kendilerinin proje üretmelerine imkan tanıyoruz. Türkçe dersinde kendini rahat ifade eden, ifadelerini düzgün cümlelerle yazıya döken, kendi hikayelerini oluşturarak sunum yapabilen öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Hayat Bilgisi dersinde ürünü kendi tasarlayarak reklamını yapabilen, aynı zamanda bilinçli bir tüketicide olması gereken donanıma sahip duyarlı vatandaşlar olmasına imkan veriyoruz.

Matematik dersini hayatla bütünleştirmiş, öğrendiklerini hayatta kullanabilen, ayakları yere basan, ezberden uzak nesiller olmasını önemsiyoruz. Gezi-gözlem ve inceleme yapma yeteneğini kazanmış, yaptığı çalışma ve gözlemlerden sonuçlar çıkarabilen ve bunu akran ve öğretmenlerine rahatça sunabilen, sunum yaparken en son teknolojiyi sonuna kadar kullanabilen parlak zekâlı öğrenciler olmasına öncülük ediyoruz. 4. Sınıflarımızda; artık anlatılanları not alabilen kendince önemli gördüğü yerlerin altını çizebilen ve yorumlar yapabilen kendinden emin öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Proje ve ders sunumlarını kendi hazırlayabilen, sunum esnasında akıllı tahtayı ve tableti etkin kullanabilen renkli kişilikler olmasına yardımcı oluyoruz. Türkçe dersinde kendi hikaye, masal ve şiirlerini yazan ve büyük bir öz güvenle bunları paylaşabilen, düzgün konuşabilen, gerektiğinde espri yeteneğini kullanabilen saygılı çocuklar olmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler dersinde sosyalleşerek dersin gerektirdiği bilgiyi özümseyen, Fen ve Teknoloji dersinde bizzat deneyleri kendisi yaparak sonuca ulaşan öğrenciler olma imkanı sunuyoruz. Matematik dersinde dört işlem becerisini her alanda uygulayarak öğrenen, ölçüleri ve Geometriyi yerli yerinde kullanabilen, Matematiği korkulan değil sevilen bir ders haline getiren ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz.

Tüm bunların yanında derslerimizi etkinlik ve gezilerle destekliyor her sınıf seviyesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz.
• Her sınıf seviyesinde, öğrenciler tarafında hazırlanıp sunulan proje çalışmaları
• Drama- Tiyatro çalışmaları
• Münazaralar
• Düzenli Kitap Okuma Çalışmaları
• Geziler
• Sınıf Günleri
• Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları
• Sınıf Günleri ve Okuma Şenliği
• Geri Dönüşüm(Atık Yağ Toplama, atık kağıt, pil, plastik ürünler)