İLKOKUL

İlkokulumuz


Buna bağlı olarak 1 ve 4. sınıflarda öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran “sorgulamaya dayalı eğitim” yapılmaktadır. Sorgulama programına temel teşkil eden ünite planları, o şubede derse giren bütün öğretmenler tarafından ortak olarak hazırlanır.

Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi rehberliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve derslerin kazanımlarına yönelik yapılan planlarla öğrencilerin araştırmaları, tartışmaları, çözmeleri, öneri sunmaları, günlük yaşantıyla bağlantı kurmaları, sunmaları, arkadaşlarına öğretmenleri amaçlanmaktadır.

Öğrenciler yanlızca nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Derslerde aynı zamanda oldukça zengin, notsuz – alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılır. Rubrik (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) çalışmalarıyla, öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artması ve kendisini daha yakından tanıması sağlanır. 

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı, her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. Gelişim ve Davranış Karnesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin açılımı ayrıntılı olarak yapılmıştır.

İlkokul 1 ve 2. sınıflarda sınıf öğretmenleri ile temel çalışma ve öğrenme alışkanlarını kazanırlar. 3 ve 4. sınıflarda öğrenciler kazandıkları çalışma ve öğrenme alışkanlıklarını bağımsız olarak sürdürerek pekiştirir, geçiş süreci desteklenir.

4. sınıfta öğrenci başarısını değerlendirmek amacıyla bir veya daha fazla üniteyi kapsayacak şekilde izleme ve erişi sınavları uygulanır. Düzenli aralıklarla öğrencilere Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından deneme sınavları uygulanır.